Normes d'accessibilitat

Política d'accessibilitat de la pàgina web del patrimoni marí de Lekeitio. La pàgina web www.faro-lekeitio.com ha adoptat un compromís ferm respecte a l'accessibilitat de la seva pròpia pàgina web i vol que el seu contingut sigui accessible al major nombre possible d'usuaris, independentment de si aquests usuaris són discapacitats o no. Amb aquest objectiu empra els estàndards tecnològics establerts per W3C i compleix amb les normes d'accessibilitat WCAG 1.0.

Mida del text

La pàgina web www.faro-lekeitio.com no usa mides de lletra absolutes, sinó que s'han determinat mides relatives que l'usuari podrà modificar segons les seves necessitats. Per modificar aquestes mides s'han d'utilitzar les opcions del navegador i seleccionar una mida més gran o més petita del text.