Avís legal

Tots els drets intellectuals de la pàgina web www.faro-lekeitio.com i dels elements que hi apareixen són propietat de l'oficina de turisme de Lekeitio.

L'oficina de turisme de Lekeitio es reserva el dret de modificar i actualitzar, en qualsevol moment i sense previ avís, la informació, configuració o aparença de la seva pàgina web.

L'oficina de turisme de Lekeitio no garanteix ni la manca d'errors durant l'accés a la pàgina web ni als seus continguts, ni tampoc que aquests continguts estiguin degudament actualitzats. En tot cas, prendrà les mesures necessàries per evitar aquests errors i, si cal, corregir-los o actualitzar-los de la manera més ràpida possible.

L'accés a la pàgina web i l'ús de la informació que conté són responsabilitat de l'usuari. Respecte a les conseqüències o perjudicis que pugui ocasionar aquest accés o ús de la informació, l'oficina de turisme de Lekeitio no tindrà cap responsabilitat, excepte pel que fa a les accions que siguin conseqüència de l'aplicació de les disposicions legals que ha de respectar en l'ús concret de les seves competències.

L'oficina de turisme de Lekeitio no assumeix cap responsabilitat que pugui provenir de la connexió o continguts dels enllaços a tercers esmentats a la seva pàgina web.

L'ús no permès de la informació d'aquesta pàgina web, així com els danys i perjudicis creats en l'àmbit dels drets de la propietat intel•lectual i industrial per part de l'oficina de turisme de Lekeitio, li donaran la possibilitat de disposar de les accions corresponents i, si cal, de les responsabilitats que se'n derivin.

Protecció de les dades personals

L'oficina de turisme de Lekeitio podrà emprar les dades proporcionades pels usuaris d'aquesta pàgina web únicament per als fins esmentats anteriorment.

Tenint en compte la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que, en cas que l'oficina de turisme de Lekeitio vulgui proporcionar a una altra entitat o per a qualsevol altre fi les dades que l'usuari enviï mitjançant els formularis o mitjançant el correu electrònic, haurà de comunicar-ho prèviament a aquest i demanar-li expressament el seu permís.

Així mateix, us recordem que teniu dret a demanar la informació relativa a les vostres dades, així com a corregir-les, modificar-les, manifestar-ne el desacord o suprimir-les.